• Snelle levering
 • Specialist in maatwerk
 • Een ruim assortiment
 • Uitstekende klantenservice
Kiyoh
8.8
Menu
Winkelwagen

Koop op afstand

Wet verkopen op afstand

Deze wet beschermt consumenten tegen de risico's bij het sluiten van een (koop)overeenkomst op afstand zoals via het internet (maar ook telefoon, fax en post vallen binnen deze wet). Daarvoor wordt een webwinkelier een aantal verplichtingen opgelegd.

Informatieplicht webwinkelier

Een belangrijk aspect uit de wet is de informatieplicht voor de verkoper. Deze is verplicht in ieder geval de volgende zaken vooraf aan de consument te vermelden:

 • zijn identiteit en adresgegevens
 • de belangrijkste kenmerken van het product
 • de prijs, inclusief alle belastingen zoals BTW die van toepassing kunnen zijn
 • de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst
 • de eventuele leveringskosten
 • de termijn waarbinnen het aanbod (product) kan worden aanvaard
 • eventueel de minimale duur van de overeenkomst, bijvoorbeeld bij een abonnement
 • de minimumduur van de overeenkomst wanneer het gaat om duurzame of periodieke dienstverlening of productlevering
 • het herroepingsrecht van de consument
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken
 • het bezoekadres van de vestiging waar de consument met zijn klachten terecht kan
 • de voorwaarden voor de ontbinding van de overeenkomst, indien deze van onbepaalde duur is of een duur heeft van meer dan een jaar

De consument moet daarnaast een schriftelijke bevestiging krijgen dat de totstandkoming van de overeenkomst bekrachtigd. De hierbij geldende regel is dat de consument deze bevestiging 'duurzaam' ontvangt. Dat betekent dat het bericht opgeslagen en bewaard kan worden, bijvoorbeeld op harde schijf of opslagmedium. Een bevestigings e-mail volstaat.

Rechten van de consument 

De consument heeft het recht om binnen zeven werkdagen na ontvangst van het product de koopovereenkomst te laten ontbinden. Dit mag zonder opgaaf van reden. De webwinkelier mag hiervoor geen kosten in rekening te brengen, behalve de kosten voor het verzenden en het terughalen van de producten. Als de consument de koopprijs al heeft betaald, dan moet de webwinkelier deze binnen dertig dagen na de annulering terugbetalen. 

Wanneer er niet is voldaan aan bovengenoemde informatieplicht, dan is er sprake van een opzegtermijn van drie maanden. Als de webwinkelier vervolgens alsnog voldoet aan de informatieplicht, dan geldt, vanaf het moment dat dit kenbaar is gemaakt aan de consument, weer de gebruikelijke opzegtermijn van zeven dagen. 

Op afstand afnemen van diensten

Naast de koop van producten op afstand, is het mogelijk om diensten op afstand af te nemen. In deze gevallen geldt dezelfde informatieplicht voor de verkoper en hetzelfde annuleringrecht voor de koper. De annuleringstermijn gaat hierbij in op de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

Niet gelden van de zeven dagen bedenktijd van de consument 

Voor bepaalde goederen en diensten geld het herroepingsrecht niet. Het gaat hierbij om:

 • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop u geen invloed heeft
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben; voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen bederven of verouderen
 • goederen waarvan de verpakking is geopend, en/of (gedeeltelijk) in gebruik zijn genomen
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
 • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.

Uitzonderingen

De regels in de wet Verkoop op Afstand gelden niet voor financiële diensten. Daar zijn aparte regels voor in de maak. De regels gelden ook niet voor de bouw en verkoop van onroerend goed, distributieautomaten en geautomatiseerde handelsruimten (bijvoorbeeld automatieken), de verkoop bij opbod (bijvoorbeeld internet-veilingen) en overeenkomsten met een telefoonmaatschappij inzake het bellen met een openbare telefoon. 

Daarnaast geniet alleen de consument bescherming, bedrijven, of natuurlijke personen die handelen in opdracht van een beroep of bedrijf, kunnen geen rechten ontlenen aan deze wet.

Meer informatie 

Voor meer informatie over koop op afstand kunt u terecht bij ConsuWijzer. ConsuWijzer is het overheidsloket voor consumenten.

© 2024 verandakopen | Alle rechten voorbehouden

Design & Ontwikkeling: DIMA.